Connect with us

สาระน่ารู้

ก่อนนอน เพียงแค่วางมะนาว 3 ลูก ไว้ข้างเตี ย ง น อ น

ก่อนนอน เพียงแค่วางมะนาว 3 ลูก ไว้ข้างเตียงนอน

หล า ยๆคนคงจะรู้จักมะนาวกันเป็นอย่างดี เพราะมะนาวเป็นที่นิยมนำมาปรุงรสอาหารเมื่อต้องกา ร ใ ห้อาหารได้รสที่เปรี้ยว แต่หล า ยคนยังไม่รู้ว่า มะนาวนั้นนอ กจากจะนำมาปรุงรสให้กับอาหารแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง สำหรับคนที่นอนไม่หลับ วันนี้เรามีประโ ย ช น์จากมะนาวที่จะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นมาฝากกัน จะมีวิ ธียังไงบ้างเรา ไ ป ดูกันเลย

 

 

มะนาว เป็ น ไ ม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม Citrus ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือ กบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสนอกจากนี้ยังถือว่ามีคุ ณ ค่ า

มะนาวเป็นพืชพื้นเมือง ใ นภูมิภาคเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จัก และใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้ า น า น น้ำมะนาวนอ กจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ำตาล เป็นน้ำมะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้ ง ใ นประเทศไทย และต่ า ง ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝาน มะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับข อ บ แ ก้ว เพื่อใช้แต่งรส

 

 

มะนาวเป็นผ ล ไ ม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก กรดมาลิกวิตามินซี จากน้ำมะนาว ส่วนน้ำมันหอมระเหยจ า ก ผิวมะนาว มีวิต ามินเอและซี ทั้งยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ำมะนาวอีกด้ ว ย

มะนาวเป็นพืชผักที่มีสีเขียวและมีกลิ่นความหอม จึงสามารถนำ ไ ป วางต ามบริเวณจุดต่างๆภายในบ้านของคุณได้ และคนโบราณ ไ ด้กล่าวกันไว้ว่าให้นำมะนาวใส่ตะกร้าวาง เ อ า ไว้บนหลังตู้เย็นหรือบนโต๊ะกินข้าว วางมะนาว 8-9 ลูกในตะกร้าตามความเชื่อของคนโบราณจะช่วยเสริมใน เ รื่ อ งของความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในหน้าที่การงาน หน้าที่การเงิน เจริญก้าวหน้าม า ก ยิ่งขึ้น

มะนาวยังช่วยส่งกลิ่นหอมและจัด การกับพลังงานที่ไม่ดีให้ออ กไปจากในบ้านและผู้ที่อยู่อาศัย วางมะนาว 3 ลูกไว้ในชาม วางไว้บนโต๊ะข้ า ง เ ตียงก่อนนอนทุกคืนจะช่วยผลักดันสิ่งไม่ดีออกไป และจะช่ ว ย ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคน

 

 

หากว่าตัวคุณไม่ต้องการที่จะเอาพลัง ใ น ด้านที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ จะต้อ งให้ตัดมะนาวออกเป็น 4 แฉก พร้อมทั้งแช่เกลือ วางไว้ที่ใต้เตียงนอ นของคุณในทุกคืน คนโบราณว่ากันว่าจะช่วยผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวไ ด้

ประโยชน์ในเรื่องของการใช้งา น

1. มะนาวที่เหลือจากการบี บ จ า กการคั้น อย่ าเพิ่งเอาไปทิ้ง แนะนำว่าให้นำไปโยนไว้ต ามมุมห้องน้ำหรือมุมบ้านของคุณได้วิธีการนี้จะช่ ว ย ทำให้ในบริเวณนั้นลดปัญหากลิ่นอับชื้นไ ด้ดี

 

 

2. บีบน้ำมะนาว 1 ลูกลง ใ น แ ก้ว พร้อมทั้งผสมด้วยน้ำอุ่น ใส่เกลือเล็กน้อย น้ำผึ้งครึ่งช้อนชาผสมเข้าด้วยกัน แล้วดื่มก่อนนอนสำหรับการทำแบบนี้จะช่วยให้การนอนหลับของคุณนอนหลับลึกน อ น ห ลับสบาย ทำให้ไม่ตื่นกลางดึกหรือสะดุ้งตื่ น

3. บีบมะนาวลง ใ นถ้วย พร้อมทั้งเติมน้ำอุ่นลงไป แล้วนำไปไว้ในห้องแอร์ จะช่วยให้อากาศภ า ย ใ นห้องรู้สึกโปร่งโล่งสบาย กลิ่นหอม ระบบการหายใจของการนอนช่วงกล า ง คืนจะดีขึ้ น

 

 

ขอบคุณ         th.wikipedia postsara

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in สาระน่ารู้